Skip to content

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio

Turvallisuusarvion sisältö

Turvallisuusarvion sisällöstä määrätään STUKin määräyksessä S/6/2019. Turvallisuusarvion tulee sisältää ainakin seuraavia asioita:

 1. Toiminnan kuvaus 1) kuvaus- ja käyttömäärät, 2) kuvausmodaliteetit (hammas, kiinteä laite, kuljetettavat laitteet, TT, XRF, yms.), ja 3) työolosuhteiden kuvaus normaalitoiminnassa ja työntekijöiden säteilyaltistus.
 2. Erikseen työperäinen ja väestöön kohdistuva säteilyaltistus: 1) kuvaus miten väestö altistuu, 2) miten moni altistuu ja 3) arvio säteilyaltistuksen suuruudesta edustajakohtaisesti.

STUK on julkaissut ohjeistusta turvallisuusarvion laadintaan.

Väestöllä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka altistuvat säteilylle, mutta eivät ole työntekijöitä eivätkä potilaita, joihin säteilyn käyttö kohdistetaan.

 1. Potentiaalisen altistuksen arviointi säteilyturvallisuuspoikkeamassa
  • Tärkeimpinä: 1) suuri altistus, 2) laaja altistus koskien suurta joukkoa, tai 3) korkea esiintymisen todennäköisyys
  • Tulee kuvata: 1) poikkeama, 2) ennaltaehkäisytoimet, 3) todennäköisyyden pienentämisen toimet, 4) toimet toiminnan normalisoimiseksi (mikäli tarpeen), 5) arvio altistuksen suuruudesta (ja todennäköisyydestä) sekä 6) annosrajoitus. Huomioi myös inhimilliset tekijät.
  • STUKin ohjeistuksen mukaan altistuksen luokitusten ollessa >1, ei ole potentiaaliselle altistukselle ole tarpeen antaa annosrajoitusta eikä poikkeaman todennäköisyyttä.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön yleiset turvallisuusstandardit (IAEA GSR Part 3) määrittelee vaatimuksen säteilytoiminnan turvallisuusarviosta.

 1. Toiminnan luokitukset perustuen työntekijöiden, väestön ja lääketieteelliseen altistukseen, sekä annosrajoitusten asettaminen.
  • Työperäinen altistus arvioidaan riippumatta siitä onko työntekijä luokiteltu säteilytyöntekijäksi.
  • Hyvä asettaa toimintokohtaisesti.
  • Voidaan asettaa erillisluokitukset arviossa myös laitekohtaisesti.
 2. Säteilyturvallisuuden kannalta oleelliset asiat, jotka voivat vaikuttaa toiminnan järjestelyihin, altistukseen ja luokituksiin.

Turvallisuusarvion tarkastaminen

 • 2 vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 1
 • 3 vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 2
 • 5 vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 3
 • sekä kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa säteilytoiminnan turvallisuuteen.

Säteilyturvakeskus ohjeistaa turvallisuusarvion sisällöstä (kts. ohje). Säteilyturvakeskuksen lomakkeita turvallisuusarvioon liittyen: