Skip to content

Täydennyskoulutus

Lainsäädäntö edellyttää täydennyskoulutusta

 • Säteilytoiminnan täydennyskoulutus varmistaa, että säteilyä käyttävällä henkilöstöllä on ajantasainen tietoa turvallisesta säteilytoiminnasta ja lain asettamista edellytyksistä.
 • Täydennyskoulutuksen vaatimuksista on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä luvussa 3 (1044/2018).
 • Täydennyskoulutusten vaatimukset ovat tehtävä- ja osaamisalakohtaiset.

Teollisuuden ja tutkimuksen täydennyskoulutus

 • Toiminnassa, jossa työperäisen säteilyaltistuksen luokka on 1-2, täydennyskoulutusta vaaditaan vähintään 10 t / 5 v.
 • Muille työntekijöille vähintään 5 t / 5 v.
 • Säteilyturvallisuusasiantuntijana toimivan on lisäksi saatava täydennyskoulutusta vähintään 20 t / 5 v.
 • Säteilyturvallisuusvastaavana toimivan on lisäksi saatava säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään 10 t / 5 v.

Terveydenhuollon ja eläinlääketieteen täydennyskoulutus

 • Isotooppilääketieteen ja sädehoidon aloilla sekä säteilyn yleiskäytössä vähintään 40 t / 5 v.
 • Radiologit vähintään 40 tuntia, lähettävät lääkärit vähintään 8 t /5 v ja muut säteilyä käyttävät lääkärit ja hammaslääkärit vähintään 20 t /5 v.
 • Eläinlääkärit vähintään 5 t / 5 v.
 • Säteilylaitteiden ja -lähteiden asentajat ja huoltajat vähintään 20 t / 5 v.
 • Säteilyturvallisuusasiantuntija tai lääketieteellisen fysiikan asiantuntija lisäksi vähintään 20 t / 5 v.
 • Säteilyturvallisuusvastaavan on lisäksi saatava vähintään 10 t / 5 v.