Skip to content

Turvallisuus, laadunvarmistus, koulutus, tutkimus

PALVELUT

Tarjoan säteilyturvallisuuden ja lääketieteellisen laadunvalvonnan asiantuntijapalvelut, sisältäen:

  • säteilyturvallisuusasiantuntijan tehtävät osaamisaloilla terveydenhuolto ja eläinlääketiede, sekä teollisuus ja tutkimus,
  • lääkintälaitteiden laadunvarmistus,
  • lääkintälaitteiden kliininen arviointi sekä
  • säteilyturvallisuuskoulutus, täydennyskoulutus.

TURVALLINEN TOIMINTA

Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen parantaa turvallisuuden arviointia ja poikkeustilanteiden ennakointia, edistää yleistä turvallisuuskulttuuria, sekä huomioi säteilylainsäädännön asettamat edellytykset säteilytoiminnassa.
 
Lääkintälaitteiden laadunvalvonnalla varmistetaan asianmukainen toiminta sekä ennakoidaan vikatilanteita, kulumista ja laitetekniikasta johtuvia virheellisiä diagnooseja.
 

KOKEMUS

Asiantuntijuuden taustalla on yli 15 vuoden erikoisasiantuntija-, tutkimus- ja kehittämiskokemus yliopistosairaala- ja yliopistoympäristössä lääketieteellisen fysiikan alalla sekä alan koulutuksessa.
 

TIEDOTTEITA