Skip to content

Turvallisuus, laadunvarmistus, koulutus, tutkimus

Tarjottuihin palveluihin kuuluvat säteilyturvallisuuden ja lääketieteellisen laadunvalvonnan asiantuntijapalvelut, sisältäen:

  • säteilyturvallisuusasiantuntijan tehtävät säteilytoiminnan osaamisaloilla terveydenhuolto ja eläinlääketiede, sekä teollisuus ja tutkimus,
  • lääkintälaitteiden laadunvarmistus,
  • lääkintälaitteiden kliininen arviointi sekä
  • säteilyturvallisuuskoulutus ja -täydennyskoulutus.

TURVALLISUUS

Turvallisuus

Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen parantaa turvallisuuden arviointia ja poikkeustilanteiden ennakointia, edistää yleistä turvallisuuskulttuuria, sekä huomioi säteilylainsäädännön asettamat edellytykset säteilytoiminnassa.
 
Lääkintälaitteiden laadunvalvonnalla varmistetaan asianmukainen toiminta sekä ennakoidaan vikatilanteita, kulumista ja laitetekniikasta johtuvia virheellisiä diagnooseja.
 
Asiantuntijuuden taustalla on yli 15 vuoden erikoisasiantuntija-, tutkimus- ja kehittämiskokemus sairaala- ja yliopistoympäristössä lääketieteellisen fysiikan alalla sekä alan koulutuksessa.
 

TIEDOTTEITA