Skip to content

”Turvallisuus, laadunvarmistus, koulutus, tutkimus”

 

Tarjoan asiantuntijapalveluja, joihin sisältyvät mm.

  • säteilylain (859/2018) edellyttämät säteilyturvallisuusasiantuntijan tehtävät osaamisaloilla terveydenhuolto ja eläinlääketiede, sekä teollisuus ja tutkimus,
  • lääkintälaitteiden laadunvarmistus,
  • tutkimuskonsultaatio,
  • lääkintälaitteiden kliininen arviointi sekä
  • koulutus.

Asiantuntijuuteni taustalla on yli 15 vuoden erikoisasiantuntija-, tutkimus- ja kehittämiskokemus yliopistosairaala- ja yliopistoympäristössä lääketieteellisen fysiikan alalla sekä alan koulutuksessa. Lue lisää…

Turvallinen säteilytoiminta vaatii monipuolista asiantuntemusta. Asiantuntijan käyttäminen parantaa turvallisuuden arviointia ja poikkeustilanteiden ennakointia, edistää yleistä turvallisuuskulttuuria, sekä huomioi säteilylainsäädännön asettamat edellytykset säteilytoiminnassa.
Laadunvarmistus kuuluu osana menestyksekkääseen ja ennakoitavaan yritystoimintaan. Lääkintälaitteiden laadunvalvonnalla varmistetaan asianmukainen toiminta ja ennakoidaan vikatilanteita, kulumista ja laitetekniikasta johtuvia virheellisiä diagnooseja, sekä optimoidaan laitteiden toimintaa niiden käyttötarkoitus huomioiden.

Tiedotteita