Turvallinen säteilytoiminta vaatii monipuolista asiantuntemusta. Asiantuntijan käyttäminen parantaa turvallisuuden arviointia ja poikkeustilanteiden ennakointia, edistää yleistä turvallisuuskulttuuria, sekä huomioi säteilylainsäädännön asettamat edellytykset säteilytoiminnassa.
 
Laadunvarmistus kuuluu osana menestyksekkääseen ja ennakoitavaan yritystoimintaan. Lääkintälaitteiden laadunvalvonnalla varmistetaan asianmukainen toiminta ja ennakoidaan vikatilanteita, kulumista ja laitetekniikasta johtuvia virheellisiä diagnooseja, sekä optimoidaan laitteiden toimintaa niiden käyttötarkoitus huomioiden.