Skip to content

”Turvallisuus, laadunvarmistus, koulutus, tutkimus”

 

Tarjoan lääketieteellisen fysiikan palveluja, joihin sisältyvät mm.

  • lain edellyttämät säteilyturvallisuusasiantuntijan tehtävät,
  • lääkintälaitteiden laadunvarmistus,
  • tutkimuskonsultaatio,
  • lääkintälaitteiden kliininen arviointi sekä
  • täydennyskoulutus.

Lisää palveluista…

Asiantuntijuuteni taustalla on yli 15 vuoden erikoisasiantuntija-, tutkimus- ja kehittämiskokemus yliopistosairaala- ja yliopistoympäristössä lääketieteellisen fysiikan alalla sekä alan koulutuksessa. Lue lisää…

Turvallinen säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä vaatii monipuolista asiantuntemusta huomioiden säteilyturvallisuuden potilaan, työntekijän ja väestön näkökulmasta. Asiantuntijan käyttäminen parantaa turvallisuuden arviointia ja poikkeustilanteiden ennakointia, edistää yleistä turvallisuuskulttuuria, sekä huomioi säteilylainsäädännön asettamat edellytykset säteilytoiminnassa.
Laadunvarmistus kuuluu osana menestyksekkääseen ja ennakoitavaan yritystoimintaan. Lääkintälaitteiden laadunvalvonnalla varmistetaan asianmukainen toiminta ja ennakoidaan vikatilanteita, kulumista ja laitetekniikasta johtuvia virheellisiä diagnooseja, sekä optimoidaan laitteiden toimintaa niiden käyttötarkoitus huomioiden.

Tiedotteita