Skip to content

Sairaalafyysikko

Sairaalafyysikko on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/564), joka soveltaa ja kehittää lääketieteellistä tekniikkaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa. Alla olevassa kuvassa näkyy työikäisten ammattioikeuden omaavien sairaalafyysikoiden jakautuminen Suomessa (lähde: THL). Sairaalafyysikoita työskentelee mm. sädehoitoyksiköistä, isotooppiyksiköistä, radiologiasta, kliinisestä fysiologiasta ja kliinisestä neurofysiologiasta.

Lisää sairaalafyysikoista Sairaalafyysikot ry:n sivuilla.

Sairaalafyysikoksi (eng. Medical Physicist) voi opiskella mm. Itä-Suomen yliopistossa. Opintoihin kuuluu teoreettisena osana lisensiaatin tai tohtorin tutkinto lääketieteellisen fysiikan tai tekniikan alalta, neljän vuoden käytännön harjoittelu sekä sairaalafyysikkokuulustelu. Osana koulutustaan, sairaalafyysikko saavuttaa myös säteilylain (859/2018, 37 § ja 38 §) mukaiset säteilyturvallisuusasiantuntijan ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan kelpoisuudet.

Käytännön harjoitteluun on mahdollista hakeutua, kun on suorittanut soveltuvalla alalla (esim. fysiikka, biofysiikka, lääketieteellinen tekniikka jne.) filosifian maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Sairaalafyysikon nimikesuojaukseen johtavaksi koulutukseksi hyväksytään FM-/DI- korkeakoulututkinnon lisäksi suoritetut erikoistumisopinnot. Suomessa sairaalafyysikoiden koulutusta koordinoi valtakunnallinen neuvottelukunta ja pätevyydet myöntävät suomalaiset yliopistot neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Lisää sairaalafyysikkokoulutuksesta Sairaalafyysikot ry:n verkkosivuilla, josta löytyy myös koulutusopas. Itä-Suomen yliopiston sairaalafyysikkokoulutuksesta lisää yliopiston verkkosivuilla.

Sairaalafyysikoita Suomessa 2018