Skip to content

Sairaalafyysikko

Sairaalafyysikko on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö (STM:n asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/564), joka soveltaa ja kehittää lääketieteellistä tekniikkaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa. Sairaalafyysikoita työskentelee mm. sädehoitoyksiköissä, isotooppiyksiköissä, radiologiassa, kliinisessä fysiologiassa ja kliinisessä neurofysiologiassa. Oheisessa kuvassa näkyy työikäisten ammattioikeuden omaavien sairaalafyysikoiden jakautuminen Suomessa (lähde: THL). 

Lisää sairaalafyysikoista Sairaalafyysikot ry:n sivuilla.

Sairaalafyysikoksi (eng. Medical Physicist) voi opiskella mm. Itä-Suomen yliopistossa. Opintoihin kuuluu teoreettisena osana lisensiaatin tai tohtorin tutkinto lääketieteellisen fysiikan tai tekniikan alalta, viiden vuoden käytännön harjoittelu sekä sairaalafyysikkokuulustelu. Osana koulutustaan, sairaalafyysikko saavuttaa myös säteilylain (859/2018, 37 § ja 38 §) mukaiset säteilyturvallisuusasiantuntijan ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan kelpoisuudet.

Käytännön harjoitteluun on mahdollista hakeutua, kun on suorittanut soveltuvalla alalla (esim. fysiikka, biofysiikka, lääketieteellinen tekniikka jne.) filosifian maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Sairaalafyysikon nimikesuojaukseen johtavaksi koulutukseksi hyväksytään FM-/DI- korkeakoulututkinnon lisäksi suoritetut erikoistumisopinnot. Suomessa sairaalafyysikoiden koulutusta koordinoi valtakunnallinen neuvottelukunta ja pätevyydet myöntävät suomalaiset yliopistot neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Lisää sairaalafyysikkokoulutuksesta Sairaalafyysikot ry:n verkkosivuilla, josta löytyy myös koulutusopas. Itä-Suomen yliopiston sairaalafyysikkokoulutuksesta kerrotaan lisää yliopiston verkkosivuilla.

Sairaalafyysikoita Suomessa 2018