Skip to content

Säteilyturvallisuusasiantuntija, STA

Säteilyturvallisuus-
asiantuntija, STA

Mihin tarvitsen STA:a?

 • laatimaan turvallisuusarviota sekä suunnittelemaan turvajärjestelyjä,
 • toimimaan säteilyturvallisuuden neuvonantajana käytännön toiminnassa ja henkilöstön koulutuksessa,
 • suunnittelemaan säteilyaltistuksen seurantaa työntekijöille ja väestölle, sekä
 • varmistamaan, että säteilytoiminta on turvallisesti organisoitua, oikeutettua ja sääntöjen mukaista.

STA:lla on laaja kokemus ja teoreettinen ymmärrys säteilyn käytöstä. STA tuntee suositukset, ohjeistuksen ja säännöstön.

STA auttaa varmistamaan, että säteilytoiminta on turvallisesti organisoitua, oikeutettua ja sääntöjen mukaista.

STA ohjaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelua

 • STA:na terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä toimii sairaalafyysikko.
 • Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnassa, Säteilyturvakeskus myöntää STA:n kelpoisuuden.
 • Säteilytoiminnasta riippuen STA voi olla toiminnanharjoittajan palveluksessa tai ulkopuolinen konsultti.
 • Eläinlääketieteessä on toimintaa aloitettaessa käytettävä STA:ta.
 • Intraoraaliröntgenlaitteen käytössä riittää, että STA:lta voi kysyä neuvoja.

Terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä STA:na toimii sairaalafyysikko.

Säteilylaki, johtamisjärjestelmä ja turvallisuusarvio

Säteilylain (859/2018) mukaan toiminnanharjoittajalla on oltava säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä sekä kirjallisesti laadittu turvallisuusarvio säteilytoiminnasta, jotka Säteilyturvakeskus vahvistaa. Turvallisen säteilytoiminnan varmistamiseksi säteilylaki määrittelee säteilyturvallisuusasiantuntijan, jota tulee käyttää väestön ja työntekijöiden säteilysuojelussa.

Turvallisuusarviota tulee tarkastaa aina kun toiminta muuttuu sekä määräajoin. Turvallisuusarvion sisällöstä Säteilyturvakeskus määrää mm. määräyksessään S/6/2019.

Säteilylaki säätää STA:n käytöstä.

Valtioneuvoston asetuksen ionivoivasta säteilystä (1034/2018, 17§) mukaan STA:n on oltava

 • säteilytoiminnassa tiiviisti mukana, jos 16 §:ssä tarkoitettu työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 1 tai 2;
 • säteilytoiminnassa käytettävissä, kun työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 3.

STA:a on käytettävä lisäksi 1) uutta säteilytoimintaa aloitettaessa, 2) säteilytoimintaa muutettaessa siten, että työperäisen tai väestön altistuksen luokka voi muuttua, 3) jos työntekijöiden tai väestön säteilysuojelussa havaitaan ongelmia, ja 4) lopetettaessa säteilytoimintaa, jossa käsitellään radioaktiivisia aineita.

Valtioneuvoston asetuksen ionivoivasta säteilystä (1034/2018, 18§) mukaan STA:a on käytettävä mm.:

 • säteilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa;
 • työperäisen ja väestön altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa;
 • varautumisessa säteilyturvallisuuspoikkeamiin;
 • turvallisuusarvion laadinnassa;
 • laadunvarmistusohjelmien laadinnassa;
 • työntekijöiden säteilysuojelu- ja täydennyskoulutuksen tarpeen määrittelyssä ja koulutuksen suunnittelussa;
 • säteilytyöntekijöiden ja työskentelyalueiden luokittelussa;