Skip to content

Säteilytoiminnan turvallisuusarvion jättämisen määräaika

Uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018. Säteilytoiminnan kirjallinen turvallisuusarvio on laadittava Säteilyturvakeskukselle toimitettavaksi 15.6.2020 mennessä. Toiminnanharjoittajan on kuvattava säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmässään.