Skip to content

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi 2023

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun (RFS) kurssi radiologiaan ja kardiologiaan erikoistuville lääkäreille järjestetään jälleen 24.-26.8.2023 Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisella sairaalalla sekä etäyhteyksin 31.8. ja 1.9.2023. Kurssissa radiologisen fysiikan osuus vastaa 1,5 opintopistettä ja säteilysuojelun osuus 2,0 opintopistettä. Kurssi on pakollinen osa radiologiaan erikoistuvan lääkärin koulutusta, sekä suositeltu osa kardiologiaan tai kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin koulutusta. Kurssin johtajana toimii prof. Petro Julkunen Itä-Suomen yliopistolta. Lisää tietoa löytyy kurssin verkkosivuilta.