Skip to content

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi 2020

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun (RFS) kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille järjestetään seuraavan kerran 25.-28.8.2020 Kuopion yliopistollisella sairaalalla. Kurssi järjestetään Suomen Radiologiyhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä. Kurssissa radiologisen fysiikan osuus vastaa 1,4 opintopistettä ja säteilysuojelun osuus 2,0 opintopistettä. Kurssin johtajana toimii prof. Petro Julkunen Itä-Suomen yliopistolta. Lisää tietoa Suomen Radiologiyhdistyksen verkkosivuilta.