Skip to content

Säteilyturvakeskukselta ohjeita ja lomakkeita turvallisuusarvion laadintaan

Säteilyturvakeskus on julkaissut keväällä ohjeistusta turvallisuusarvion tekemisen tueksi, sekä turvallisuusarviolomakkeet hammasröntgentoimintaan sekä eläinröntgentoimintaan. Säteilyturvakeskuksen materiaali tulee helpottamaan turvallisuusarvioiden laadintaa nykyisestä säteilytoiminnasta määräaikaan 15.6.2020 mennessä. Lomakkeet ja ohjeet löytyvät STUKin verkkosivuilta.