Skip to content

Sairaalafyysikko

Sairaalafyysikko on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka soveltaa ja kehittää lääketieteellistä tekniikkaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoitamisessa. Oheisessa kuvassa näkyy työikäisten ammattioikeuden omaavien sairaalafyysikoiden jakautuminen Suomessa (lähde: THL). Sairaalafyysikoita työskentelee mm. sädehoitoyksiköistä, isotooppiyksiköistä, radiologiasta, kliinisestä fysiologiasta ja kliinisestä neurofysiologiasta.

Lisää sairaalafyysikoista Sairaalafyysikot ry:n sivuilla.

Sairaalafyysikoksi (eng. Medical Physicist) voi opiskella mm. Itä-Suomen yliopistossa. Opintoihin kuuluu teoreettisena osana filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinto, neljän vuoden käytännön harjoittelu sekä sairaalafyysikkokuulustelu. Osana koulutustaan, sairaalafyysikko saavuttaa myös säteilylain (859/2018, 37 § ja 38 §) mukaiset säteilyturvallisuusasiantuntijan ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan kelpoisuudet. Käytännön harjoitteluun on mahdollista hakeutua, kun on suorittanut soveltuvalla alalla (esim. fysiikka, biofysiikka, lääketieteellinen tekniikka jne.) alempaa korkeakoulututkintoa vastaavat opinnot, eli käytännössä filosifian maisterin tutkinnon tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Suomessa sairaalafyysikoiden koulutusta koordinoi valtakunnallinen neuvottelukunta ja pätevyydet myöntävät suomalaiset yliopistot neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Lisää sairaalafyysikkokoulutuksesta Sairaalafyysikot ry:n verkkosivuilla, josta löytyy myös koulutusopas. Itä-Suomen yliopiston sairaalafyysikkokoulutuksesta lisää yliopiston verkkosivuilla.