Skip to content

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio

Turvallisuusarvion valmistelu

Turvallisuusarvion sisällöstä Säteilylain nojalla määrätään STUKin määräyksessä S/6/2019.

Turvallisuusarvion tulee sisältää ainakin seuraavia asioita:

  1. Toiminnan kuvaus
   • Kuvausmäärät
   • Kuvausmodaliteetit (hammas, kiinteä laite, kuljetettavat laitteet, TT, yms.)
   • Työolosuhteiden kuvaus normaalitoiminnassa, työntekijöiden altistus
  2. Altistus väestölle
   • Kuvaus miten väestö altistuu
   • Miten moni altistuu
   • Arvio säteilyaltistuksen suuruudesta edustajakohtaisesti
  3. Potentiaalisen altistuksen arviointi säteilyturvallisuuspoikkeamsssa
   • Lisäksi toimet tunnistettujen poikkeamien ennaltaehkäisemiseksi.
   • Tärkeimpinä ne joihin voi liittyä
    • suuri altistus
    • laaja altistus koskien suurta joukkoa
    • korkea esiintymisen todennäköisyys
   • Arvioitaessa potentiaalista altistusta tulee kuvata
    1. poikkeama
    2. ennaltaehkäisytoimet
    3. todennäköisyyden pienentämisen toimet
    4. toimet, joilla toiminta palautetaan normaaliksi (mikäli tarpeen)
    5. arvio altistuksen suuruudesta (ja todennäköisyydestä)
    6. altistuksen annosrajoitus
   • STUKin ohjeistuksen mukaan, altistuksen luokitusten ollessa >1, ei ole potentiaaliselle altistukselle ole tarpeen antaa annosrajoitusta eikä poikkeaman todennäköisyyttä.
  4. Toiminnan luokitukset perustuen työntekijöiden, väestön ja lääketieteelliseen altistukseen, sekä annosrajoitusten asettaminen.
   • Työperäinen altistus arvioidaan riippumatta siitä onko työntekijä luokiteltu säteilytyöntekijäksi.
   • Hyvä asettaa toimintokohtaisesti.
  5. Säteilyturvallisuuden kannalta oleelliset asiat, jotka voivat vaikuttaa toiminnan järjestelyihin, altistukseen ja luokituksiin.

Väestöllä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka altistuvat säteilylle, mutta eivät ole työntekijöitä eivätkä potilaita, joihin säteilyn käyttö kohdistetaan.

Turvallisuusarvion tarkastaminen

   • 2 vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 1
   • 3 vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 2
   • 5 vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 3

Säteilyturvakeskus ohjeistaa turvallisuusarvion sisällöstä terveydenhuollon säteilytoiminnassa (kts. ohje).

Säteilyturvakeskuksen lomakkeita turvallisuusarvioon liittyen