Skip to content

Säteilyturvallisuus

Säteilyturvallisuus pitää sisällään hyvän turvallisuuskulttuurin, turvallisuusjohtamisen, toiminnan ohjeistukset, käytön oikeutuksen ja periaatteet, jotka perustuvat lainsäädäntöön, tieteelliseen näyttöön ja standardeihin.

Suomalainen säteilylainsäädäntö on päivittynyt vuoden 2018 lopulla. Toiminnanharjoittajien avuksi turvalliseen säteilytoimintaan on lainsäädännössä määritelty rooleja:

  • Säteilyturvallisuusvastaava (STV), jonka tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta;
  • Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA), jota toiminnanharjoittajan tulee käyttää työperäisen ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija (LFA), jota toiminnanharjoittajan tulee käyttää lääkeiteellisen altistuksen kohteenaolevan henkilön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Yllämainittujen roolien tehtävät ja vastuut tulee kuvata säteilytoiminnan johtamisjärjestelmässä.

Säteilytoiminta Suomessa

Suomessa säteilytoiminnan turvallisuusluvista vajaa 2000 kpl kohdistuu terveydenhuoltoon ja reilu 1000 kpl teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen puolella (tilanne vuoden 2018 lopussa). Oheisissa kuvissa näkyy miten noiden turvallisuuslupien säteilytoiminnot jakautuvat eri aloille ja modaliteeteille.

Työperäinen säteily

Terveydenhuollon säteilytyöntekijöiden saamat keskimääräiset säteilyannokset vuonna 2018 kirjauskynnyksen ylittäneiden osalta on esitetty oheisessa kuvassa ammattiryhmittäin.

Väestön säteilyannos

Suomalaisen vuotuinen säteilyannos on n. 5,9 mSv. Noin 68% koko vuosiannoksesta aiheutuu sisäilman radonista. Lääketieteellisesti suoritettavat tutkimukset selittävät vuotuisesta säteilyannoksesta noin 13%. Säteilyturvallisuusnäkökulmasta yksittäisen säteilytoiminnan väestön säteilyaltistuksen vuotuiseksi annosrajaksi on asetettu 0,1 mSv.

Säteilylainsäädäntö sisältää oleellisesti

  • Säteilylain (859/2018)
  • Valtioneuvoston asetuksen ionisoivasta säteilystä (1034/2018)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018)
  • Sädeturvakeskuksen määräykset (S-sarja)

Lainsäädäntö huomioi EU Neuvoston direktiivin 2013/59/EURATOM turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi.