Skip to content

Sairaalafyysikkomeriittejä

Nykyiset työtehtävät

 • Apulaisylifyysikko, Kuvantamiskeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Professori, Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Yrittäjä, Tmi Petro Julkunen

akateeminen CV ja julkaisuluettelo

Koulutukset ja kelpoisuudet

 • Diplomi-insinööri (lääketieteellinen tekniikka, sähkötekniikka), Tampereen teknillinen yliopisto, 2004
 • Filosofian tohtori (lääketieteellinen fysiikka), Kuopion yliopisto, 2008
 • Sairaalafyysikko, Kuopion yliopisto, 2009 (Julkiterhikki)
 • Dosentti (lääketieteellinen fysiikka, neurofysiologian fysiikka), Sovelletun fysiikan laitos, Kuopion yliopisto, 2009
 • Erikoissairaalafyysikko (kliininen neurofysiologia), 2014
 • Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuus osaamisalalla umpilähteet ja röntgenlaitteet teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa, AEL, 2019
 • Säteilyturvallisuusasiantuntija säteilytoiminnan osaamisalalla teollisuus ja tutkimus, 2020 (Säteilyturvakeskus)

Otteita koulutus- ja opetusvastuista

 • Kurssin johtaja kurssilla Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi, Suomen radiologiyhdistys ja Itä-Suomen yliopisto
 • Kurssin vastuuopettaja kurssilla Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian fysiikka, Itä-Suomen yliopisto
 • Opettaja kurssilla Lääketieteellinen signaalianalyysi, Itä-Suomen yliopisto
 • Opettaja kurssilla Neurotieteitä lääketieteen opiskelijoille, Itä-Suomen yliopisto
 • Opettaja kurssilla Kliinisen radiologian fysiikka, Itä-Suomen yliopisto

Tieteelliset ansiot

 • >100 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia
 • >100 tieteellistä vertaisarvioitua konferenssiabstraktia
 • 5 kirjankappaletta
 • 1 patentti
 • h-index: 30 (Scopus, 30.9.2020)
 • tutkimusrahoitusta mm. Suomen akatemia, Valtion tutkimusrahoitus, Syöpäsäätiöt
 • vertaisarvioijana >50 tieteellisessä julkaisusarjassa (editorial boardin jäsen Journal of Neuroscience Methods)

Oleelliset luottamustehtävät

 • Säteilyturvallisuusasiantuntija, Operatiivinen alue, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Säteilyturvallisuusasiantuntija ja hallituksen jäsen, Karelia Magneetti
 • Säteilyturvallisuusvastaava, Koe-eläinkeskus ja Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Säteilyturvallisuusasiantuntija säteilytoiminnan osaamisalalla Terveydenhuolto ja eläinlääketiede sekä Teollisuus ja tutkimus, Itä-Suomen yliopisto
 • Säteilynkäytön yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan varapuheenjohtaja, Säteilyturvakeskus
 • Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen hallituksen jäsen (vuoteen 2020 saakka)
 • Sairaalafyysikot ry:n johtokunnan jäsen
 • Sairaalafyysikoiden koulutusta koordinoivan neuvottelukunnan jäsen