Skip to content

Palvelut

SÄTEILYTURVALLISUUS

  • Säteilyturvallisuusasiantuntijan palvelut
  • Turvallisuusarvioiden laadinta
  • Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmän valmistelu
  • Säteilysuojelun suunnittelu
  • Turvallisuuslupien haku
  • Säteilyturvallisuuskoulutus

Säteilylain (859/2018) edellyttämät asiantuntijapalvelut terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilytoiminnassa, sekä teollisuudessa ja tutkimuksessa.

LAITTEIDEN LAADUNVALVONTA

  • KNF-laitteistojen laadunvalvontamittaukset
  • konsultaatio laadunvarmistusohjelmien valmistelussa

Säteilytoiminnan laadunvalvontaohjelmissa noudatetaan Säteilyturvakeskuksen määräyksen S/5/2019 asettamia vaatimuksia. KNF-laitteiden laadunvalvonnassa noudatetaan kansallisia Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen laadunvalvontatyöryhmän suosituksia.

​TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS

Tarjouspyyntö

Yhteistyössä