Skip to content

Palvelut

SÄTEILYTURVALLISUUS

  • Säteilyturvallisuusasiantuntijan palvelut
  • Turvallisuusarviot
  • Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä
  • Säteilyturvallisuuskoulutus
  • Säteilysuojelun suunnittelu
  • Turvallisuusluvan haku

Säteilylain (859/2018) edellyttämät asiantuntijapalvelut terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilytoiminnassa, sekä teollisuudessa ja tutkimuksessa.

LAITTEIDEN LAADUNVARMISTUS

  • KNF-laitteistojen laadunvalvonta
  • Konsultaatio laadunvarmistusohjelmien valmistelussa

Säteilytoiminnan laadunvalvontaohjelmissa noudatetaan Säteilyturvakeskuksen määräyksen S/5/2019 asettamia vaatimuksia. KNF-laitteiden laadunvalvonnassa noudatetaan Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen suosituksia.

​TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS

Tarjouspyyntö

Yhteistyössä